កិច្ចព្រមព្រៀង និងលក្ខខ៍ណ្ឌ

កំណត់ចំ​ណាំផ្នែ​ក​ច្បា​ប់ – សូមអា​ន​កិ​ច្ច​ព្រ​មព្រៀ​ង​នេះ យ៉ាង​ប្រុង​ប្រ​យ័​ត្ន ​មុ​ននឹ​ង​ប្រើ​ប្រា​ស់​គេ​ហទំព័រ​នេះ។​

ការ​ចូល​មើ​ល និង​ប្រើប្រា​ស់​វិ​ប​សាយ​នំ​ម៉ា​ណា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ(​ODB) ដោ​យរា​ប់​ប​ញ្ចូល​ទាំ​ង​កា​រ​ប្រើ​សេវ៉ា​កម្ម ឬពត៌​មាន​នៅលើ​វិ​ប​សា​យ​នេះ​ ជា​ក្រុ​ម​ ​ឬ​ជា​ល​ក្ខណៈ​បុ​គ្គ​ល​ ​គឺ​ត្រូ​វធ្វើ​ឡើ​ង​ស្រ​ប​ទៅ​តាមកិ​ច្ច​ព្រ​មព្រៀ​ង ​និង​ល​ក្ខ​ខ័​ណ្ឌនៃ​កា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់ ដែ​ល​បាន​ចែ​ង​ក្នុ​ង​ឯក​សា​រ​នេះ ​ដែ​ល​មា​នកា​រ​កែ​ស​ម្រួ​លពី​ ពេលមួយ​ទៅ​​ពេល​មួ​យ​ទៀត​ ដោយអ​ង្គ​ការ ODB។ គេហទំ​ព័រ ODB ​គឺជា​វិ​បសាយ​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ ឬ​រោង​ពុម្ភ​នៃ​នំម៉ាណាប្រចាំថ្អៃ ។ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ង និង​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌ​នេះ​ គឺ​ប្រើស​ម្រា​ប់​ឈ្មោះ​ domain ​ដទៃ​ទៀ​ត​ ដែលទា​ក់​ទ​ងនឹ​ង​វិ​ប​សា​យ​នេះ ​ដែ​ល​រួ​មមា​ន​ ODB.org ODB.net និងdomain ដទៃទៀត ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​មួយ​អ​ង្គ​ការនំ​ម៉ា​ណា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។ ក្នុង​ការ​បើ​កមើ​ល ការ​ច​ម្លង ​ឬប្រើ​ប្រាស់វិ​បសា​យ​នេះ លោក​អ្នក​ត្រូ​វ​យល់​​ស្រប​ ចំពោះកិច្ចព្រ​មព្រៀ​ង​នេះ​។ វិបសា​យ ODB អាច​កែ​សម្រួល​កិច្ចព្រម​ព្រៀ​ងនេះ​ ពីពេ​ល​មួ​យទៅ​ពេ​លមួយ ​ដោ​យមិន​បា​នជូ​ន​ដំ​ណឹង​ជា​មុ​ន​ ហើយ​ការ​ប្រើប្រាសរ​បស់​លោក​អ្ន​ក​ ចំ​ពោះ​​វិបសា​យ​នេះ បន្ទា​ប់​ពី​មាន​កា​រ​កែ​ស​ម្រួល​នេះ​ ​ត្រូ​វ​ផ្អែក​ទៅ​លើ​កា​រ​យល់​ព្រមរ​ប​ស់​អ្ន​ក ចំពោះ​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀ​ង​ដែល​បា​ន​កែ​ស​ម្រួ​លនោះ​។​ បើលោក​អ្ន​កមិ​​​ន​​យ​ល់​ស្រ​ប​ចំពោះកិច្ចព្រ​​ម​ព្រៀ​ងនេះ​ទេ​ ​នោះ​លោ​ក​អ្នក​មិ​ន​អា​ច​បើ​ក​មើល​ ​ឬ​ប្រើ​ប្រា​ស់​វិប​សាយ​នេះឡើ​យ​។

១. កា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់​វិ​ប​សា​យ​នេះ​ជា​ទូ​ទៅ​

១.១ ការ​ប្រើប្រា​​ស់ និង​សិទ្ធិ​ច​ម្ល​ង​ផ្ទាល់​ខ្លួ​ន​ និ​ង​នៃជំ​នួញផ្ទៃ​ក្នុ​ង​។ វិប​សាយនេះ​គឺស​ម្រា​ប់​ឲ្យ​លោ​កអ្ន​ក​ប្រើ​ប្រា​ស់ផ្ទា​ល់​ខ្លួ​ន និង​ស​ម្រាប់​ជំ​នួ​ញ​ផ្ទៃ​ក្នុង​ប៉ុ​ណ្ណោះ។ ការ​រច​នា អត្ថបទ និ​ង​ក្រា​ហ្វិ​ករ​ប​ស់​វិ​បសាយនេះ​ និងកា​រជ្រើ​ស​រើស​​ និង​កា​រ​រៀ​ប​ចំ ​នៃកា​រ​ទាំ​ងអ​ស់​នេះ​ គឺ​មា​នសិ​ទ្ធិ​ច​ម្ល​ង និ​ងត្រូ​វ​បា​ន​កា​រពា​រ​ជា​អ​ន្ត​រ​ជាតិ​ ​ដោយច្បាប់​សិ​ទ្ធិច​ម្លង និងច្បា​ប់​ផ្សេង​ទៀ​ត។ ក្រៅ​ពី​អ្វីដែ​ល​ត្រូ​វ​បា​ន​អនុ​ញ្ញាតិ នោះ ​ក្នុងវិប​សា​យ​នេះ​ ​នោះ​គ្មា​នកា​រ​អ​នុ​ញ្ញា​តិឲ្យ​ប្រើ​ប្រា​ស់វិ​ប​សាយ​នេះ​ ​និ​ង​សម្ភា​រៈ​រ​ប​ស់​វិ​បសា​យ​នេះ​ ដើ​ម្បី​ចម្ល​ង ផលិតជា​ថ្មី​ កែ​សម្រួល បោះពុ​ម្ភ​ផ្សាយ upload ដាក់ប​ង្ហាញ ផ្ញើរ ឬចែក​ចា​យ​ ទោះតាម​មធ្យោបាយណា​ក៏​ដោយ​ ដោយគ្មា​នកា​រ​អ​នុ​ញ្ញា​តជា​លា​យ​ល​ក្ខណ៍អ​ក្សរ ហើយត្រូ​វ​បា​ន​ហា​មឃា​ត់​ដោ​យ​ច្បាប់​។ អ្នក​ដែល​បំ​ពាន នឹងត្រូ​វទ​ទួ​ល​ទោស​ តាម​ច្បាប់។ អង្គការO​DB មិនបាន​ផ្ត​ល់​ឲ្យ​នូ​វ​សិ​ទ្ធិណា​មួយ​ ​ដល់​លោ​ក​អ្ន​ក នៅ​ក្រោ​ម​ប៉ា​តង់ ​សិ​ទ្ធិ​ចម្ល​ង​ ​ផ្លាក​យី​យោ​រ ​ឬ​ព​ត៌​មា​ន​ជំ​នួ​ញស​ម្ងា​ត់​​ណា​ឡើយ។​

១.២ Link ទៅ​កា​ន់​ស​ម្ភា​រៈ​ដ​ទៃ​ទៀត។ link របស់វិ​​បសា​យ​ ​ដែល​មា​ន​ក្នុ​ង​វិ​បសា​យ​នេះ​ ​មិន​ស្ថិ​ត​ក្រោ​ម​កា​រគ្រ​ប់​គ្រ​ង​របស់​អ​ង្គ​កា​រO​D​B ឡើយ ហើយអ​ង្គ​ការ​O​D​B​ ​មិន​ទទួ​ល​ខុស​ត្រូវ​ចំ​ពោះ​មាតិកា​រ នៃវិប​សា​យ​ដែ​ល​មា​ន​link ​ឬ linkណាមួ​យ ដែល​មាននៅ​ក្នុង​វិ​បសា​យ​ដែល​មា​ន​link ក្នុង​វិប​សា​យ​នេះ​ឡើ​យ។ ODB រក្សាសិទ្ធិ​ល​ប់​ចោល link ឬ​ក​ម្ម​វិ​ធីបង្កើ​ត Link នៅ​ពេ​លណា​ក៏បា​ន​។ ODB ផ្តល់​ឲ្យ​នូវ​ link ដូចនោះ​ គ្រាន់​តែ​ដើ​ម្បី​ផ្តល់​ភា​ព​ងា​យស្រួ​ល​ដ​ល់លោ​កអ្ន​ក​ប៉ុ​ណ្ណោះ​។ ODB មិនបា​ន​ចុះ​ហ​ត្ថ​លេ​ខា ​សា​ក​ល្ប​ង​ ឬ​ពិ​និត្យ​មើ​ល​ព​ត៌​មា​ន កម្ម​វិធី​ ក្រុម​ហ៊ុន​ ឬ​ផ​លិត​ផល ដែលមា​ន​ក្នុ​ង​វិ​បសាយ ដែ​ល​មាន​​link ក្នុង​វិ​ប​សា​យនេះ​ឡើ​យ។ ​បើលោ​ក​អ្ន​ក​ស​ម្រេ​ច​ចិត្ត​បើ​ក​មើ​ល​វិ​បសា​យ​នៃ​ភា​គីទី៣​ ដែល​មា​ន​l​ink ក្នុងវិ​បសាយ​នេះ​ នោះ​លោ​ក​អ្ន​ក​អាច​បើ​ក​មើល ដោយកា​រប្រ​ឈ​ម​នឹង​ហា​នីភ័យ ​ដោ​យ​ខ្លួ​ន​ឯង។

១.៣ ការ​បញ្ច​ប់​សមា​ជិ​ក​ភាព : ODB រក្សាសិ​ទ្ធិ បញ្ចប់ ឬព្យួ​រចោល​នូ​វ​ស​មា​ជិក​ភា​ព​រ​បស់លោក​អ្នក ក្នុងO​D​B នៅពេល​ណា​ក៏​បា​ន​ ​ដោ​យមាន ឬ​មិន​មា​ន​ហេ​តុផ​ល​ ឬដោ​យ​មា​ន ឬមិ​ន​មា​នកា​រ​ជូ​ន​ដំ​ណឹង​ជា​មុ​ន។ បន្ទាប់​ពី​កា​រ​ប​ញ្ច​ប់​សមា​ជិ​ក​ភា​ព​ របស់​លោក​អ្ន​ក​ហើ​យ នោះលោ​កអ្ន​ក​នឹ​ង​លែ​ង​មាន​សិ​ទ្ធិ​ប្រើ​ប្រា​ស់O​D​B ​ភ្លាម​ៗ​។

១.៤ លោក​អ្នក​អា​ច​ប​ញ្ចប់​ស​មា​ជិក​ភា​ព​នៃ​វិ​ប​សា​យ​O​DB នៅ​ពេ​លណា​ក៏​បា​ន ដោ​យមា​ន ឬ​មិនមានមូ​ល​ហេ​តុ។​

១.៥ ការ​ប្រើ​ប្រា​ស់គណនី​ : ODB អនុញ្ញាត​ឲ្យក្រុ​ម​គ្រួ​សា​រ​រប​ស់លោ​ក​អ្ន​ក បើក​មើល​សមាជិក​ភា​ពរ​បស់​លោក​អ្ន​ក​ ក្នុ​ង​វិ​បសា​យ​នេះ​។ លោកអ្ន​ក​មា​ន​ការ​ទ​ទួ​ល​ខុ​សត្រូ​វ​តែ​ម្នា​ក់​ឯ​ង ​ចំពោះការប្រើ​ប្រាស់​ទាំ​ង​អស់ នៃគ​ណ​នេ​យ្យ​រ​ប​ស់​លោ​ក​អ្ន​ក។ លោកអ្នកមិ​ន​អាចចា​ត់​តាំង​ លក់ ឬ​ផ្ត​ល់​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រា​ស់​ស​មាជិ​ក​ភា​ព​ដល់​អ្ន​ក​ដ​ទៃ​បាន​ឡើ​យ​។ គណនីយ​របស់លោក​អ្ន​ក គឺ​ស​ម្រា​ប់ឲ្យ​លោ​ក​អ្ន​ក និង​ក្រុមគ្រួសា​រ​ប្រើ​តែប៉ុ​ណ្ណោះ​។

១.៦ លោក​អ្ន​កត្រូ​វ​មា​ន​ល​ក្ខ​ណៈ​សម្ប​ត្តិ​ដូ​ច​ត​ទៅ : (១). អ្នក​ត្រូ​វ​មា​ន​អាយុយ៉ាង​ហោ​ចណា​ស់ ១៨ឆ្នាំ ឬមានអាយុ​ដែ​ល​បា​ន​កំណត់​ដោ​យ​ច្បា​ប់ ស្តី​អំ​ពីកា​រ​ផ្ត​ល់​ឲ្យ​នូ​វស​មា​ជិក​ភា​ព (២). ពត៌មា​ន​ទាំ​ង​អស់ ដែល​លោក​អ្ន​ក​បំ​ពេញ គឺជា​ព​ត៌​មាន​ពិ​ត​ ហើយត្រឹ​ម​ត្រូ​វ (៣). លោកអ្ន​កគឺ​ជា​បុ​គ្គ​ល​ ដែ​លមា​ន​សិទ្ធិផ្តល់​ឲ្យនូ​វ​ព​ត៌​មា​ន​ផ្ទាល់​ខ្លួ​ន​រ​ប​ស់​លោ​កអ្ន​ក​ សម្រាប់គណនី ​។​​ លោក​អ្ន​កត្រូវឆ្លើ​យ​ត​ប​ ​ដោ​យកា​រទ​ទួ​ល​ខុស​ត្រូវ​ ​និ​ង​កា​ត​ព្វកិ​ច្ច​ ​ដែ​លបា​ន​ចែ​ង​ក្នុ​ង​កិ​ច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​ និង​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌទាំ​ង​នេះ​។​

២. ផ្លាកយីហោ

ផ្លាកយឺ​ហោ​ និងឡូ​ហ្កូនៃផលិ​ត​ផល និង​សេវ៉ាក​ម្ម​ទាំ​ងអ​ស់ ដែល​បា​នបង្ហា​ញ​នៅ​ក្នុ​ង​វិ​បសា​យ​នេះ ​គឺស្ថិតនៅ​ក្រោ​ម​សិ​ទ្ធិ​ផ្លា​កយី​យោ​រ​ប​ស់ ODB អង្គកា​រ​នំម៉ា​ណាប្រចាំថ្ងៃ Discovery House Publishers និងម្ចា​ស់​ផ្លា​ក​យីហោ​ដ​ទៃ​​ទៀត ដូច​ដែ​លបា​ន​ប​ង្ហា​ញ។ ក្នុងក​រ​ណី​ដែ​ល​វិ​ប​សា​យ​នេះ​ មិនមា​នឈ្មោះ​ ​ឬឡូហ្កូ​នៃ​ផ​លិ​ត​ផ​ល ឬសេ​វ៉ា​ក​ម្ម ​នោះ​ការនេះ​មិ​នបា​ន​បញ្ជា​ក់​ថា​ វិប​សា​យ​នេះ​បា​នឈប់ប្រើ​ផ្លា​ក​យីហោ ឬក​ម្មសិ​ទ្ធិ​ប​ញ្ញា​ដ៏ទៀត​ ​ដែល​ទា​ក់​ទ​ង​នឹ​ង​ឈ្មោះ ​ឬឡូ​ហ្កូ​​នោះឡើ​យ​។

៣. សេចក្តី​ថ្លែ​ង​អំ​ពីកា​រ​មិ​ន​ទ​ទួ​លខុ​ស​ត្រូ​វ នៃ​ការ​ធា​នា

៣.១ លក្ខណៈ​ទូទៅ។ អង្គការODB ​មិន​តំណា​ងឲ្យ​ ​ឬ​មិន​ធានា​ថា​ (១) វិ​បសា​យ​នេះ ​នឹងបំ​ពេ​ញតាមកា​រត​ម្រូ​វរ​ប​ស់​លោក​អ្នក​ (២) វិ​បសា​យ​នេះ ​​ឬព​ត៌មាន​ក្នុ​ងវិ​ប​សា​យ​នេះ នឹ​ងមិ​ន​ត្រូ​វ​បានរំ​ខា​ន​ ​មាន​ភា​ព​ទា​ន់សម័​យ​ មា​នភា​ព​ត្រឹ​មត្រូ​វ​ ​សុវ​ត្ថិភាព ឬមិ​នមា​ន​កំ​ហុ​ស​ឆ្គ​ងនោះ​ឡើ​យ (៣) ឬ​ល​ទ្ធ​ផ​លដែ​ល​ទទួ​ល​បា​ន​ពីកា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់វិ​ប​សា​យ​នេះ​ នឹង​មាន​ភា​ព​ត្រឹ​ត្រូវ​ ​ឬ​អាច​ទុ​ច​ចិត្ត​បាន ឬក៏​(៤) គុណ​ភាព​នៃ​ផ​លិ​តផ​ល សេវ៉ាកម្ម​ ព​ត៌​មាន​ ឬ​សម្ភា​រៈ​ដទៃ​ទៀ​ត ​ដែល​លោ​ក​អ្ន​កបា​ន​ជៀ​វ​ ឬ​បា​នទ​ទួលតាម​រយៈ​វិ​ប​សាយ​នេះ​ ​នឹង​បំ​ពេ​ញ​តា​មកា​រ​រំ​ពឹង​គិ​ត​រ​បស់​លោ​ក​អ្នក​នោះ​ឡើ​យ។ ODB មិនមា​ន​កាតព្វ​កិច្ច​អ្វី នៅក្នុ​ង​ការ​កែ​ល​ម្អ​ប​ន្ថែម​ កែប្រែ​ ឬប​កស្រា​យ​អំ​ពី​វិ​បសា​យ​នេះ​ឡើយ​។​

៣.២ គ្មានកា​រ​ធា​នា។ ដោយយោ​ងទៅ​តាម​កា​រ​អ​នុញ្ញា​ត​ ​តាម​ច្បា​ប់​ វិបសា​យ​នេះ​ត្រូវ​បា​ន​ផ្ត​ល់​ឲ្យ​ “ជា” និង​ជា​មួយ​កំ​ហុស ដោយគ្មាន​កា​រ​ធា​នា​ជា​ល​ម្អិ​ត ឬជា​សង្ខេ​ប​ណា​មួ​យ​ឡើ​យ។ ODB សូមប្រកាសថា​មិន​មា​ន​កា​រ​ធានា​ ​ ដែ​ល​ទា​ក់ទ​ង​នឹ​ងវិ​ប​សា​យ និ​ងព​ត៌​មាន​ក្នុ​ងវិ​ប​​សាយ​នេះ​ឡើ​យ ​ដោ​យ​រាប់ប​ញ្ចូ​ល​ទាំ​ង​កា​រធានា​ដែ​ល​គ្មា​នកា​រ​កំ​ណត់ នៃភា​ព​ដែ​ល​ធ្វើ​ជំ​នួ​ញបាន ចំណងជើ​ង ការ​មិ​ន​បំពានច្បា​ប់​ ភា​ពស​ម​ស្រ​បស​ម្រា​ប់​គោ​លបំ​ណ​ង​ណាមួ​យ ការ​មិ​ន​មា​ន​មេរោ​គ ភាព​ត្រឹ​មត្រូ​វ​ ឬ​ភា​ព​ពេ​ញលេ​ញ​ លទ្ធ​ផ​ល ​និ​ង​កា​រខ្វះ​កា​រ​អើពើរ​ឡើ​យ​។ លោក​អ្ន​កប្រើ​វិ​ប​សា​យ ​និ​ង​ព​ត៌មា​ន​នេះ​ ​ដោយប្រឈម​មុខ​នឹ​ង​ហា​នីភ័​យ​ដោយ​ខ្លួ​ន​ឯ​ង។

៤. ការ​កំណ​ត់​នៃ​កា​រ​ទ​ទួ​ល​ខុ​ស​ត្រូវ​ និ​ងកា​រ​ដោះ​ស្រា​យ​

៤.១ ករណី​លើ​កលែ​ង​។ តា​ម​កា​រ​អនុ​ញ្ញា​ត​រ​បស់​ច្បា​ប់ ODB មិន​ទ​ទួ​លខុ​ស​ត្រូវ​ចំ​ពោះកា​រ​ខូ​ចខា​ត​ប្រភេទ​ណា​មួយ​ ដែល​រាប់​ប​ញ្ចូល​ទាំង​កា​រ​ខូ​ច​ខា​ត ដោ​​យផ្ទាល់ ជាលក្ខ​ណៈពិសេស​ ដោយចៃ​ដ​ន្យ ដោយមិន​ផ្ទាល់​ ឬ​បន្ទា​ប់​ពី​កា​រប្រើ​ប្រា​ស់​នោះឡើ​យ (រាប់ប​ញ្ចូល តែមិ​ន​ចំ​ពោះ​តែ​ការ​ខូ​ច​ខា​ត ដូច​ជា កា​រ​បា​ត់ប​ង់​ប្រា​ក់ចំ​ណេ​ញ ការលេ​ច​ចេ​ញ​ពត៌​មា​នដែ​ល​លា​ក់កា​រ​ស​ម្ងាត់ ឬ​ព​ត៌មា​ន​ដ​ទៃ​ទៀ​ត ការរំខាន​ការ​ធ្វើជំ​នួញ ការរបួ​សផ្ទា​ល់​ខ្លួ​ន ការ​បាត់​ប​ង់​ឯ​ក​ជន​ភា​ព​ ការ​មិ​ន​អាច​បំ​ពេ​ញកា​ត​ព្វ​កិច្ច​ណា​មួយ​(ដែលរា​ប់​បញ្ចូ​ល​ទាំ​ងភា​ព​ស្មោះ​ត្រ​ង់ ​ឬ​កា​រមើ​ល​ថែ​រ​ដែល​ស​ម​ហេ​តុផ​ល​ កា​រ​មិ​នអើ​ពើ​ និងកា​រ​បាត់បង់ប្រាក់ ឬ​កា​រ​បា​ត់​ប​ង់​ដទៃ​ទៀ​ត​)​ ដែ​ល​កើ​តមា​ន​នៅ​ក្នុ​ងកា​រ​ប្រើ​ប្រាស់​ ឬកា​រ​មិ​ន​អា​ច​ប្រើប្រា​ស់វិ​បសា​យ​នេះ ទោះដោយO​D​B បានដឹង ឬគួ​រ​តែ​បា​ន​ដឹ​ង ​អំ​ពី​ភាព​ដែ​ល​អា​ចកើ​តមាន នៃ​ការខូ​ច​ខា​តនេះ​។​ បើលោ​ក​អ្ន​កមិ​ន​មា​ន​កា​រ​ពេញ​ចិ​ត្ត ​ផ្នែ​កណា​មួ​យ​នៃវិ​ប​សា​យ​នេះ ​ឬកិ​ច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ង​នេះ​ លោក​អ្នកអា​ច​មា​នដំ​ណោះ​ស្រា​យ​ ដោ​យ​ប​ញ្ឈ​ប់កា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់ ​និងគណនី​រ​ប​ស់លោ​ក​អ្ន​ក​ ក្នុងវិ​ប​សា​យ​នេះ​ ទោះ​បី​ជា​ដំ​ណោះ​ស្រា​យណា​មួ​យ​ មិន​អា​ច​បំ​ពេ​ញគោ​ល​បំ​ណ​ង​ដ៏សំ​ខា​ន់​រ​បស់​ខ្លួន​ក៏​ដោ​យ។

៤.២ ការ​យល់​ព្រ​ម​កា​រពារ។ កា​រ​ប្រើ​ប្រាស់​វិ​ប​សា​យ​នេះ គឺ​មាន​ន័​យ​ថា លោក​អ្នក​យ​ល់​ព្រម​កា​រ​ពារ ODB ឲ្យ​រួ​ច​ផុ​តពី​កា​រអះ​អា​ង ​ការ​ទ​ទួ​លខុ​ស​ត្រូ​វ ​ការ​ទៀ​មទា​ ​កា​រពិ​ន័​យ ការ​បោះប​ង់​ ​ការ​ប្តឹ​ង​ផ្ត​ល់ ការ​ជំនុំ​ជ​ម្រះ​ និ​ង​កា​រ​ប​ង់​ថ្លៃ ​និ​ង​ការ​ចំ​ណា​យ​ដែល​ទា​ក់​ទ​ង (ដែល​បូ​ក​រួ​ម​ទាំ​ងការ​ចំ​ណា​យ​ទៅលើ​មេ​ធាវី)​ណាមួយ​ និងទាំ​ង​អ​ស់​ ​ដែល ODB អាចទទួ​ល​រ​ង​ ​ឬ​ត្រូ​វបា​ន​ត​ម្រូ​វ​ឲ្យ​ទទួ​ល​ខុ​ស​ត្រូ​វ ​ឬ​ក៏​​ប​​ង់ថ្លៃ​សង ដែលកើ​ត​ឡើ​ង​ពី​កា​រប្រើ​​ប្រាស់​រ​ប​ស់​លោ​ក​អ្នក នូវ​វិ​ប​សា​យនេះ​ ឬកើ​ត​ឡើ​ង​ពី​ការ​បំ​ពា​ន​រប​ស់លោក​អ្នក ម​ក​លើ​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀ​ង ឬ​ក្លឹមសារ​​នៃ​កិ​ច្ចព្រ​ម​ព្រៀ​ង​ទាំ​ង​នេះ​។

៥. គោលការណ៍ឯកជនភាព នៃអង្គការនំម៉ាណាប្រចាំថ្ងៃ

៥.១ លោកអ្នកយល់ស្របចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគោលការណ៍នំម៉ាណាប្រចាំថ្ងៃ ដែលមានក្នុងវិបសាយនេះ។

៥.២ រាល់ជម្លោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃអង្គការនំម៉ាណប្រចាំថ្ងៃ នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង និងលក្ខខ័ណ្ឌ ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក៏ដូចជាក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃអង្គការនំម៉ាណាប្រចាំថ្ងៃ។

៦. កិច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ង​ជា​ទូ​ទៅ​

៦.១ ការ​កែស​ម្រួ​ល។ ODB រក្សាសិ​ទ្ធិ​នៅ​ពេ​ល​ណា​ក៏​ដោ​យ និង​ដោយ​មិ​ន​ជូ​ន​ដំណឹ​ង​ជា​មុន នៅក្នុងការ​កែ​ប្រែ​កិ​ច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ង​ លក្ខខ​ណ្ឌ និង​ការ​ក​ត់​សំ​គាល់ ដែល​គ្រប់​គ្រ​ង​វិ​ប​សា​យនេះ​ ដោយរា​ប់បញ្ចូល តែ​មិ​ន​កំណ​ត់​តែ ការ​គិ​ត​ថ្លៃ​ឈ្នួល​ ដែល​ជាប់​ទា​ក់​ទ​ង​នឹ​ងកា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់​វិប​សា​យ​នេះ​ឡើ​យ។ ODB ​អាច​កែ​ស​ម្រួ​លកិ​ច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​ នៅ​ពេ​ល​ណា​ក៏​បាន ដោយកែ​លម្អ​បន្ថែ​ម​ការ​ដា​ក់​បង្ហាញ​នេះ។ លោក​អ្នក​គួ​រ​តែ​ទ​ស្សនាវិប​សា​យ​នេះ ពីពេ​ល​មួ​យ ទៅ​ពេល​មួ​យ ដើម្បីមើ​ល​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​ ពេល​​បច្ចុប្បន ព្រោះកិ​ច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ង​ទាំ​ង​នោះ​កំ​ណ​ត់​កា​រ​ប្រើប្រា​ស់​រ​ប​ស់​លោ​កអ្ន​ក។ ពាក្យពេ​ចន៍​ដ៏​ជា​ក់​លាក់​​នៃ​កិ​ច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​ អា​ចត្រូ​វ​បា​ន​ជំ​នួ​ស​ ដោយកំ​ណ​ត់​សំ​គាល់​ផ្នែ​ក​ច្បាប់​​ដែ​​ល​បា​ន​រៀប​ចំ ដោយការបង្ហាញ ដែលត្រូ​វ​បា​ន​ផ្តល់​ឲ្យ​លោ​ក​អ្នក​ ឬកិ​ច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀ​ង ដែល​មាន​ក្នុ​ង​ទំ​ព័រ​ណាមួ​យ​ ក្នុងវិ​ប​សាយ​នេះ។​ ODB ក៏រក្សាសិ​ទ្ធិ​ នៅពេ​ល​ណា​ក៏​បាន និ​ងដោ​យ​មិនជូ​​នដំ​ណឹ​ង​ជា​មុ​ន នៅក្នុ​ង​កា​រ​កែសម្រួល ឬ​ឈប់​កា​រ​ប​ន្ត​ ជាប​ណ្តោះអាស​ន្ន​ ឬ​ជាអ​ចិន្ត្រៃ នូវ​វិ​បសា​យ (ឬផ្នែ​ក​ណា​មួ​យ​នៃវិ​ប​សា​យ) ដោយ ឬ​មិ​ន​ដោ​យ​កា​រ​ជូ​នដំ​ណឹ​ង​ជា​មុន។​ លោក​អ្ន​កយ​ល់​ព្រម​ថា ODB នឹង​មិ​ន​ទទួ​ល​ខុ​ស​ត្រូ​វ​ ចំពោះ​លោក​អ្ន​ក ឬចំពោះ​ភា​គី​ទី​៣ សម្រាប់កា​រ​កែ​ស​ម្រួល ការ​ផ្អាក ឬកា​រ​ប​ញ្ឈប់​នៃ​វិ​ប​សាយ​នេះ​ឡើ​យ។​

៦.២ ការ​ចាត់​ចែង។ អ្នក​មិ​ន​អា​ច​ចា​ត់​តាំង​​សិ​ទ្ធិ​ឲ្យទៅអ្ន​​កដ​ទៃ​ ឬផ្ទេ​រ​កាត​ព្វ​កិ​ច្ច​ទៅ​អ្ន​ក​ដទៃ នូវ​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង ឬផ្នែ​ក​ណាមួ​យនៃ​កិ​ច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ង ដោយ​គ្មាន​កា​រ​យ​ល់​ព្រមរ​បស់​ODB ជា​លា​យល​ក្ខណ៍អក្សរ​ឡើយ។​ ការព្យាយា​ម​ធ្វើ​ដូច​នេះ នឹង​ត្រូ​វ​បា​ន​ចាត់​ទុ​ក​​ជាកា​រ​បំ​ពា​ន​កិ​ច្ច​ព្រ​មព្រៀ​ង។

៦.៣ ដែន​សមត្ថកិ​ច្ច។ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ង​ទាំ​ង​នេះ ​នឹ​ងត្រូ​វ​បា​ន​គ្រ​ប់​គ្រង​ និ​ង​កាត់​ស្រា​យ​ ទៅ​តា​ម​ច្បា​ស់រ​បស់​រដ្ឋ​មីឈីហ្គិន ដោយ​មិន​គិ​ត​អំ​ពី​កា​រ​ប៉ះ​ទ​ង្គិ​ចនឹ​ង​គោ​ល​ការ​ណ៍​ច្បា​ប់។ ODB និងអ្ន​ក​ជៀ​វ​ជាប្រចាំ បា​នព្រ​ម​ព្រៀ​ងថា​ ​រា​ល់ទំ​នាស់ ការប្តឹ​ង​ផ្ត​ល់​ទា​ក់ទ​ង​នឹ​ង​កិ​ច្ច​ព្រ​មព្រៀ​ង​ទាំ​ង​នេះ និង​ប​ញ្ហាដែលទា​ក់​ទ​ង​នឹង​កា​រ​អ​នុវត្ត ឬទា​ក់​ទ​ងនឹ​ង​កា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់​នៃ​វិ​បសា​យ និងព​ត៌​មា​ន​នេះ​ ទាក់ទ​ង​នឹ​ង ឬស្រប​ទៅតា​​ម​ដែ​ន​ស​មត្ថ​កិ​ច្ច​ និង​ទី​កន្លែង ក្នុង​រដ្ឋ​ និង​តុ​លា​កា​រ​ស​ហព័ន្ធ​ក្នុ​ងរ​ដ្ឋ​មី​ឈឺ​ហ្គិន។ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​វិ​ប​សា​យនេះ​ ​មិនត្រូ​វ​បា​នអ​នុញ្ញាត នៅក្នុ​ង​ដែន​សមត្ថកិច្ច​ ដែល​មិ​​ន​បាន​យ​ល់​ស្រប​នឹ​ង​ពា​ក្យ​ពេចន៍​នៃ​កិ​​ច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ង​ និ​ង​ល​ក្ខ​ខ​ណ្ឌ​ទាំ​ងនេះ​ ដោ​យរា​ប់​ប​ញ្ចូ​លកា​រ​មិ​ន​កំ​រិត​ ​នូវ​ផ្នែ​ក​នេះ​។​

៦.៤ ការ​ជួ​សជុ​ល​ដែ​ល​អាច​ទ​ទួ​ល​យ​ក​បា​ន។ លោក​អ្នក​ស្គា​ល់ និង​ទទួ​ល​ស្គា​ល់​ថា​ ការបំ​ពា​ន ដែល​លោ​ក​អ្ន​ក​មា​នម​ក​លើ កាត​ព្វកិ​ច្ច​ណា​មួ​យ​ ដែល​បា​ន​កំ​ណត់​ក្នុង​កិ​ច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀ​ងនេះ​ នឹង​នាំ​ឲ្យ​មាន​ ការខូ​ច​ខា​ត​ដែ​ល​មិ​ន​អា​ច​ជួ​ស​ជុល​បា​នរ​ប​ស់ ODB ដែលមិន​អា​ច​ត្រូ​វ​បា​នដោះ​ស្រា​យ​ដោ​យភ្លាមៗ ​ដោយកា​រ​ខា​តប​ង់​ប្រា​ក់ នៅ​ក្នុ​ង​សក​ម្ម​ភា​ព​​ផ្នែ​ក​ច្បាប់។ ដូចនេះ នៅ​ក្នុង​កា​រ​បំ​ពា​ន​រ​ប​ស់លោកអ្នក​ ដែល​រា​ប់​ប​ញ្ចូ​លទាំ​ង​ស​ក​ម្មភា​ព​រ​ប​ស់​លោក​អ្ន​ក ​ដែ?