យើង​អាច​មាន​ការ​បាក់​ទឹក​ចិត្ត ពេល​ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​មិន​ឆ្លើយ​តប​ការ​អធិស្ឋាន​របស់​យើង ឬ​ហាក់​ដូច​ជា​ស្ងាត់​ស្ងៀម ចំពោះ​ការ​ទូល​សូម​របស់​យើង។ ពេល​ណា​យើង​អធិស្ឋាន​ ដោយ​ចិត្ត​ឆេះ​ឆួល សូម​អ្វី​មួយ ហើយ​ព្រះ​អង្គ​ហាក់​ដូច​ជា​បង្ខាំង​របស់​នោះ​ពី​យើង ប៉ុន្តែ យើង​ច្រើន​តែ​អាច​ក្រឡេក​មក​ក្រោយ ហើយ​មើល​ឃើញ​ប្រាជ្ញា និង​ការពារ​របស់​ព្រះ តាម​រយៈ​រឿង​នោះ។

យើង​ប្រហែល​ជា​បាន​អធិស្ឋាន​សូម​ព្រះ​អង្គ​​បញ្ឈប់​ការ​រាត​ដ្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូវីឌ​១៩ ហើយ​សូម​ឲ្យ​យើង​វិលត្រឡប់​ទៅ​រក​ការរស់​នៅ​ធម្មតា​វិញ តែ​ព្រះ​អង្គ​មិន​ទាន់​បាន​ឆ្លើយ​តប​ចំពោះ​ការ​ទូល​សូម​នេះ​ទេ។ ចុះ​បើសិន​ជា​រឿង​នេះ​ជា​ឱកាស​មួយ​ទៀត ដែល​ព្រះ​អង្គ​កំពុង​ប្រើ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​ជីវិត​យើង ដើម្បី​ជាប្រយោជន៍​យើង​(រ៉ូម ៨:២៨)? តាម​ពិត ព្រះ​ដែល​អាច​បញ្ឈប់​ជំងឺ​រាត​ដ្បាត​នេះ នៅពេលណាក៏បាន។ ពេល​ដែល​យើង​បាន​ដឹង​ពី​រឿង​នេះ​ហើយ យើងគួរតែផ្លាស់ប្តូរការអធិស្ឋាន​របស់​យើង ទៅ​ជា​ការ​ទូល​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​អង្គ​ប្រើ​ស្ថាន​ភាព​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ដើម្បី​សម្រេចផែន​ការ ដែល​ព្រះ​អង្គ​មាន​សម្រាប់​ជីវិត​យើង ហើយ​អធិស្ឋាន​សូម​ឱកាស ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ល្អ សម្រាប់​អ្នក​ដទៃ ក្នុង​ពេល​ដែល​ព្រះ​អង្គ​កំពុង​សម្រេច​ផែន​ការ​នោះ​(កាឡាទី ៦:១០)?

 

១. ព្រះបន្ទូលសន្យាទី ១ សេចក្តី​មេត្តា​ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​មាន​សម្រាប់​អ្នក មិន​ចេះ​ចប់​ឡើយ

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ link : https://khmer-odb.org/article/1-gods-mercies-for-you-will-never-run-out/

៣. ព្រះបន្ទូលសន្យាទី ៣ ព្រះ​ទ្រង់​មិន​ទុក​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​តែ​ឯង​នោះ​ទេ

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ link : https://khmer-odb.org/article/3-god-doesnt-leave-you-to-journey-alone/