តអ្នកនិពន្ធ

មើលទាំងអស់

អត្ថបទដោយ Daniel Ryan Day

សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកែតម្រង់

មាន​ពេល​មួយ​កូន​ស្រី​ខ្ញុំ​បាន​បិទ​ទ្វារ​គ្រាំង​ៗ។ នាង​ក៏​បាន​បិទ​ទ្វារ​មួយ​ទំហឹង​ដៃ​ម្តង​ទៀត ។ ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ចូល​បន្ទប់​ដាក់​ឡាន យក​ញញួរ និង​ទួរណឺវីស ​ដើរ​ទៅ​បន្ទប់​របស់​កូន​ស្រី​ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​ក៏​បាន​និយាយ​ខ្សឹប​ៗ ដោយ​ចិត្ត​ស្ងប់​ថា “កូន​សំឡាញ់។ កូន​ត្រូវ​តែ​រៀន​គ្រប់​គ្រង​កំហឹង”។ ហើយ​បន្ទាប់​មក ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ដោះ​ទ្វារ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​នាង យក​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​បន្ទប់​ដាក់​ឡាន។ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា ការ​ដោះ​ទ្វារ​ចេញ​បណ្ដោះ​អាសន្ន នឹង​ជួយ​ឲ្យ​នាង​នឹក​ចាំ អំពី​សារៈ​សំខាន់​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ខ្លួន​ឯង។

ក្នុង​បទ​គម្ពីរ​សុភាសិត ៣:១១-១២ គ្រូ​បង្រៀន​ប្រកប​ដោយ​ប្រាជ្ញា​បាន​អញ្ជើញ​អ្នក​អាន​ទាំង​ឡាយ ឲ្យ​ទទួល​ការ​ប្រៀន​ប្រដៅ​របស់​ព្រះ។ ពាក្យ សេចក្តី​ប្រៀន ឬ​ការ​ប្រៀន​ប្រដៅ អាច​ប្រែ​មក​ថា “ការ​កែ​តម្រង់”។ ក្នុង​នាម​ជា​ឪពុក​ដ៏​ល្អ និង​មាន​ពេញ​ដោយ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ព្រះ​ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​តាម​រយៈ​ព្រះ​វិញ្ញាណ និង​ព្រះ​គម្ពីរ​របស់​ព្រះ​អង្គ ដើម្បី​កែតម្រង់​អាកប្ប​កិរិយា​ដែល​បំផ្លាញ​ខ្លួន​ឯង។ ការ​កែ​តម្រង់​របស់​ព្រះ​បាន​ចាក់​ឫស​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​បំណង​ព្រះទ័យ​ព្រះ​អង្គ ដែល​សព្វ​ព្រះ​ទ័យ​ឲ្យ​យើង​បាន​ទទួល​អ្វី​ដែល​ល្អ​បំផុត។ ជួន​កាល ព្រះ​ទ្រង់​ជំរុញ​ចិត្ត​នរណា​ម្នាក់ ឲ្យ​ចង្អុល​បង្ហាញ​ចំណុច​ដែល​យើង​មើល​មិន​ឃើញ ឬ​មើល​រំលង។ ជា​ញឹក​ញាប់ ការ​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​មាន​អារម្មណ៍​មិន​ស្រួល តែ​ការ​កែ​តម្រង់​របស់​ព្រះ ជា​អំណោយ​មក​ពី​ព្រះ​អង្គ។​

ប៉ុន្តែ យើង​មិន​តែង​តែ​គិត​ដូច​នេះ​ទេ។ បទ​គម្ពីរ​សុភាសិត​បាន​ដាស់​តឿន​យើង​ថា “កូន​អើយ កុំ​ឲ្យ​មើល​ងាយ​សេចក្តី​ប្រៀន​របស់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ឡើយ”(ខ.១១)។ ជួន​កាល យើង​មាន​ការ​ភ័យ​ខ្លាច ចំពោះ​ការ​ប្រៀន​ប្រដៅ​របស់​ព្រះ។ នៅ​ពេល​ខ្លះ​ទៀត យើង​យល់​ថា ការ​អាក្រក់​ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​ជីវិត​យើង គឺ​ជា​ការ​ប្រៀន​ប្រដៅ​របស់​ព្រះ។ តែ​យើង​ត្រូវ​យល់​បំណង​ព្រះ​ទ័យ​របស់​ព្រះ​វរបិតា ដែល​មាន​ពេញ​ដោយ​ក្តី​ស្រឡាញ់។ ព្រះ​អង្គ​ប្រៀន​ប្រដៅ និង​កែតម្រង់ ដោយសារ​ព្រះ​អង្គ​ស្រឡាញ់​យើង។​

ចូរ​យើង​កុំ​ខ្លាច​ការ​ប្រៀន​ប្រដៅ​របស់​ព្រះអង្គ​ឡើយ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ…