លោក​ភីទ័រ ក្រូហ្វ(Peter Croft) បាន​នឹក​ចាំ អំពី​កិច្ចការ​ដែល​ជីតា​របស់​គាត់​បាន​ធ្វើ បាន​ជា​គាត់​សរសេរ​ថា “សម្រាប់​អ្នក​ដែល​បាន​រើស​យក​ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប​របស់​ខ្លួន​មក​អាន ទោះ​ជា​ភាសា​អ្វី​ក៏​ដោយ ក្នុង​ជម្រៅ​ចិត្ត​របស់​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​គាត់​មិន​គ្រាន់​តែ​យល់ តែ​បាន​ពិសោធន៍​នឹង​អត្ថ​បទ​ព្រះ​គម្ពីរ ក្នុង​លក្ខណៈជា​ឯកសារ​ដ៏​រស់  ដែល​នៅ​តែ​សំខាន់ គ្រោះ​ថ្នាក់ និង​រំភើប​រីក​រាយ ដូច​កាល​រាប់​ពាន់​ឆ្នាំ​មុន”។ ជីតា​របស់​លោក​ភីធ័រ គឺ​​លោក ជេ ប៊ី ភីលីព(J.B. Phillips) ជា​អ្នក​បម្រើ​ព្រះ​ក្នុង​ផ្នែក​យុវជន ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​បក​ស្រាយ​ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប ជា​ភាសា​អង់​គ្លេស ក្នុង​អំឡុង​សម័យ​សង្រ្គាម​លោក​លើក​ទី​២ ដើម្បី​ឲ្យ​សិស្ស​នៅ​ព្រះវិហារ​របស់​គាត់​អាច​យល់។​

យើង​ក៏​ជួប​ឧបសគ្គ​នៅ​ក្នុង​ការ​អាន និង​ពិសោធន៍​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប មិន​ខុស​ពី​សិស្ស​របស់​លោក​ភីលីព​ឡើយ ហើយ​ភាគ​ច្រើន​មិន​មែន​ដោយ​សារ​បញ្ហា​ភាសា​នោះ​ទេ។ យើង​ប្រហែល​ជា​ខ្វះ​ពេល​វេលា ការ​លត់​ដំ ឬ​វិធី​សាស្រ្ត​ត្រឹម​ត្រូវ ដើម្បី​រៀន​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ។ ប៉ុន្តែ បទ​គម្ពីរ​ទំនុក​ដំកើង ជំពូក១ បាន​ចែង​ថា មនុស្ស​ដែល​មាន​ពរ “​នោះ​ត្រេកអរ​តែ​នឹង​ក្រឹត្យវិន័យ​របស់​ព្រះយេហូវ៉ា​វិញ ក៏​រំពឹង​គិត​ក្នុង​ក្រឹត្យវិន័យ​ទ្រង់​ទាំង​យប់​ទាំង​ថ្ងៃ​ដែរ”(ខ.១-២)។ ការ​ជញ្ជឹង​គិត​អំពី​ព្រះ​បន្ទូល ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ជួយ​ឲ្យ​យើង​ចម្រើន​ឡើង ក្នុង​គ្រប់​រដូវ​កាល ទោះ​យើង​ជួប​ប្រទះ​ទុក្ខ​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។​

តើ​អ្នក​មាន​ទស្សនៈ​យ៉ាង​ណា ចំពោះ​ព្រះ​គម្ពីរប៊ីប​របស់​អ្នក? ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប​នៅ​តែ​សំខាន់ ក្នុង​ការ​ផ្តល់​គំនិត​យោបល​សម្រាប់​ការ​រស់​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ តែ​នៅ​តែ​គ្រោះ​ថ្នាក់ នៅ​ក្នុង​ការ​ត្រាស់​ហៅ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជឿ និង​ដើរ​តាម​ព្រះ​យេស៊ូវ ហើយ​នៅ​​តែ​មាន​ភាព​រំភើប​រីក​រាយ នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ចំណេះ​ដឹង​អំពី​ព្រះ និង​មនុស្ស​ជាតិ។ ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប​ប្រៀប​បាន​នឹង​ផ្លូវ​ទឹក​(ខ.៣) ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​នូវ​ការ​ទ្រទ្រង់​ជីវិត ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។ ថ្ងៃ​នេះ ចូរ​យើង​បន្ទន់​ឥរិយាបថ ដើម្បី​ចំណាយ​ពេល ប្រើ​វិធី​សាស្រ្ត​ត្រឹម​ត្រូវ និង​ទូល​សូម​ព្រះ​ទ្រង់​ជួយ​យើង ឲ្យ​ពិសោធន៍​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​អង្គ ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ប៊ីប ក្នុង​លក្ខណៈ​ជា​ឯកសារ​ដ៏​រស់។​—Karen Pimpo