អ្នក​ស្រីលីលី(Lily) ជា​អ្នក​បក​ប្រែ​ព្រះ​គម្ពីរ។ មាន​ពេល​មួយ​ គាត់​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​មួយ ហើយ​ក៏​ត្រូវ​គេ​ឃុំ​ខ្លួន​នៅក្នុង​អាកាស​យាន្ត​ដ្ឋាន។ ពួក​មន្រ្តី​នៅ​អាកាស​យាន្ដ​ដ្ឋាន​ក៏​បាន​ឆែក​មើល​ទូរស័ព្ទ​គាត់ ហើយ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​រក​ឃើញ​ព្រះ​គម្ពីរសញ្ញា​ថ្មី​ជា​សម្លេង នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​របស់​គាត់ ពួក​គេ​ក៏​បាន​ដក​ហូត​ទូរស័ព្ទ​នោះ ហើយ​ក៏​បាន​សួរ​ចម្លើយ​គាត់​ អស់​រយៈ​ពេល​២​ម៉ោង។ នៅ​ពេល​មួយ​នោះ ពួក​គេ​ក៏​បាន​ប្រាប់​គាត់​ឲ្យ​បើក​កម្ម​វិធី​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​នោះ ហើយ​ក៏​បាន​ប៉ះ​ចំ​បទគម្ពីរ ម៉ាថាយ ៧:១-២ ដែលបានចែងថា “កុំ​ឲ្យ​ថ្កោល​ទោស​គេ​ឡើយ ដើម្បី​មិន​ឲ្យ​មាន​គេ​ថ្កោល​អ្នក​វិញ ដ្បិត​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថ្កោល​ទោស​គេ​យ៉ាង​ណា នោះ​គេ​នឹង​ថ្កោល​អ្នក​វិញ​យ៉ាង​នោះ​ដែរ ហើយ​គេ​នឹង​វាល់​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា តាម​រង្វាល់​ដែល​អ្នក​វាល់​ឲ្យ​គេ​ផង”។ ទឹក​មុខ​របស់​ពួកមន្រ្តី​ម្នាក់​បាន​ប្រែ​ជា​ស្លេក​ស្លាំង ពេល​ដែល​គាត់​បាន​ឮ​សម្លេង​អាន​ខគម្ពីរ​នេះ​ជា​ភាសា​ខ្លួន។ ក្រោយ​មក គេ​ក៏​បាន​ដោះ​លែងគាត់​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព ដោយ​មិន​មាន​ការ​ចាត់​វិធាន​ការ​អ្វី​ទៀត​ដែរ​។

យើង​មិន​ដឹង​ថា មាន​អ្វី​កំពុង​តែ​កើត​ឡើង ក្នុង​ចិត្ត​របស់​មន្រ្តី​ម្នាក់​នោះ នៅ​អាកាស​យាន្ត​ដ្ឋាន​នោះ​ឡើយ តែ​យើង​ដឹង​ថា “ព្រះបន្ទូល​ដែល​ចេញ​ពី​ព្រះ​ឱស​ព្រះ” នឹង​សម្រេច​តាម​បំណង​ព្រះ​ទ័យ​ព្រះ​អង្គ​(អេសាយ ៥៥:១១)។ លោក​អេសាយ​បាន​ថ្លែងទំនាយ នៃ​ក្តី​សង្ឃឹម ដល់​រាស្រ្ត​របស់​ព្រះ ដែល​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​និរទេស ដោយ​ធានា​ពួក​គេ​ថា ​ដែល​ភ្លៀង និង​ហិមៈ​ធ្លាក់​ចុះ​មក​ពី​លើ​មេឃ ​ស្រោច​ដី​ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​ចេញ​ជា​ពន្លក​ឡើង ហើយ​ក៏​ឲ្យ​ពូជ​ពង្រោះ​ដល់​អ្នក​ដែល​ព្រោះ និង​អាហារ​ដល់​អ្នក​ដែល​បរិភោគ​ជា​យ៉ាង​ណា នោះ​ព្រះ​បន្ទូល ដែល​ចេញ​ពី​ព្រះ​ឱស​ព្រះ​អង្គ ក៏​នឹង​សម្រេច​បំណង​ព្រះ​ទ័យ​ព្រះ​អង្គ​ផង​ដែរ(ខ.១០-១១)។

យើង​អាច​អាន​ខគម្ពីរ​នេះ ដើម្បី​ពង្រឹង​ជំនឿ​របស់​យើង។ ពេល​ណា​យើង​ប្រឈម​មុខ​ដាក់​ស្ថាន​ភាព ដែល​មិន​អំណោយ​ផលល្អ ដូច​អ្នក​ស្រី​លីលី នៅ​អាកាស​យាន្ត​ដ្ឋាន នោះ​យើង​អាច​ទុក​ចិត្ត​ថា ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ការ សូម្បី​តែ​នៅ​ពេល​ដែល​យើងមិន​ឃើញ​លទ្ធ​ផល​ចុង​ក្រោយ​ក៏​ដោយ​។-Amy Boucher Pye