លោក​រីឆាត(Richard) និង​អ្នក​ស្រីស៊ូសាន(Susan) មាន​ការ​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់ ពេល​ដែល​អ្នក​ស្រី​ស៊ូសាន​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​បាន​ព្យាយាម​អស់​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ បញ្ហា​សុខភាព​របស់​នាង អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់ ដូច​នេះ លោក​រីឆាត​បាន​អធិស្ឋាន​រៀង​រាល់​យប់ ឲ្យ​ភរិយា និង​កូន​របស់​គាត់។ យប់​មួយ​នោះ លោក​រីឆាត​គិត​ថា គាត់​មិន​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​អធិស្ឋាន​ខ្លាំង​ពេក​ទេ ហើយ​យល់​ឃើញ​ថា ព្រះ​ទ្រង់​បាន​សន្យា​ថា​ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្វី​ៗ​បាន​សម្រេច តាម​បំណង​ព្រះ​ទ័យ​ទ្រង់។ មួយ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​មក អ្នក​ស្រី​ស៊ូសាន​ក៏​បាន​រលូត​កូន។ លោក​រីឆាត​មាន​ការ​ឈឺ​ចាប់​យ៉ាង​ខ្លាំង។ គាត់​ឆ្ងល់​ថា តើ​គាត់​បាន​បាត់​បង់​កូន ដោយសារ​គាត់​មិន​បាន​អធិស្ឋាន​គ្រប់​គ្រាន់​ឬ​?

ពេល​យើង​អាន​រឿង​នេះ​ដំបូង យើង​ប្រហែល​ជា​នឹក​ឃើញ​រឿង​ប្រៀប​ប្រដូច​មួយ។ ក្នុង​រឿង​នោះ អ្នក​ជិត​ខាង​ម្នាក់​(ជួន​កាល ជា​តំណាង​ឲ្យ​ព្រះ) បាន​ងើប​ពី​ដំណេក ដើម្បី​ជួយ​មិត្ត​សំឡាញ់​ម្នាក់ ដោយ​សារ​មិត្ត​សំឡាញ់​នោះ​បាន​មក​រក​គាត់​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត(លូកា ១១:៥-៨)។ យើង​ប្រហែល​ជា​អាន​រឿង​ប្រៀប​ប្រដូច​នេះ ហើយ​គិត​ថា ព្រះ​ទ្រង់​នឹង​ប្រទាន​អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ ទាល់​តែ​យើង​ទទូច​រំអុក​ទ្រង់។ ហើយ​បើ​យើង​មិន​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​ខ្លាំង​ទេ ព្រះ​អង្គ​ប្រហែល​មិន​ជួយ​យើង​ទេ។​

ប៉ុន្តែ យើង​យល់​ច្រឡំ​ហើយ។ តាម​ពិត រឿង​ប្រៀប​ប្រដូច​នេះ​ចង់​បង្រៀន​យើង​ថា បើ​អ្នក​ជិត​ខាង​ដែល​មិន​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​បាន​ជួយ​យើង ពេល​ដែល​យើង​ទទូច​រំអុក​គាត់​ហើយ ចុះ​ទំរាំ​តែ​ព្រះ​វរបិតា ដែល​មិន​មាន​ព្រះ​ទ័យ​អាត្មា​និយម​សោះ នឹង​ជួយ​យើង​ជាង​អម្បាលម៉ាន។ ដូចនេះ យើង​អាច​ទូល​សូម​ដោយ​ជំនឿ(ខ.៩-១០) ដោយ​ដឹង​ថា ព្រះ​ទ្រង់​ធំ​ប្រសើរ ជាង​មនុស្ស​ដែល​មិន​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​(ខ.១១-១៣)។ ព្រះ​អង្គ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ជិត​ខាង ក្នុង​រឿង​ប្រៀប​ប្រ​ដូច​នេះ​ទេ តែ​ផ្ទុយ​ពី​អ្នក​នោះ។

ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ប្រាប់​លោក​រីឆាត​ថា “ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​ថា ហេតុ​អ្វី​អ្នក​បាត់​បង់​កូន​របស់​អ្នក​ទេ តែ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា វា​មិន​មែន​មក​ពី​អ្នក​មិន​បាន​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​ខ្លាំង​នោះ​ទេ។ ព្រះ​ទ្រង់​មិន​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​នេះ​ឡើយ”។​—Sheridan Voysey